top of page
Renovations

När anses en entreprenad vara avslutad enligt AB 04?

Enligt AB 04 anses en entreprenad vara avslutad när följande kriterier är uppfyllda:

  1. Entreprenaden är färdigställd: Den entreprenad som specificerats i avtalet och dess bilagor, inklusive eventuella ändringar eller tillägg, har utförts och färdigställts. Det arbete som föreskrivs i kontraktshandlingarna ska vara färdigställda och tillgängliga för slutbesiktning.

  2. Slutbesiktningen ska utföras av en besiktningsman eller annan lämplig person.

  3. Handlingar har överlämnats: Entreprenören har överlämnat nödvändiga handlingar och dokument till beställaren, inklusive garantibevis, instruktioner för användning och skötsel samt andra relevanta dokumentationer.

  4. När slutbesiktningen är godkänd är entreprenaden avlämnad och därmed avslutad.

När dessa kriterier är uppfyllda och alla nödvändiga överlämnanden och besiktningar har genomförts enligt avtalet, anses entreprenaden vara avslutad enligt AB04. I det fall entreprenaden inte godkänns ska besiktningsmannen föreskriva en ny slutbesiktning vid ett senare tillfälle. 

 

bottom of page