top of page
Renovations

När anses en entreprenad vara avslutad enligt AB 04?

Enligt AB 04 anses en entreprenad vara avslutad när följande kriterier är uppfyllda:

  1. Entreprenaden är färdigställd: Den entreprenad som specificerats i avtalet och dess bilagor, inklusive eventuella ändringar eller tillägg, har utförts och färdigställts.

  2. Arbetet är godkänt: Beställaren har godkänt det utförda arbetet, vilket innebär att arbetet uppfyller de kvalitetsstandarder och specifikationer som anges i avtalet.

  3. Arbetsplatsen är avvecklad: Entreprenören har avvecklat arbetsplatsen och har inte längre en närvaro där för att utföra arbete. 

  4. Handlingar har överlämnats: Entreprenören har överlämnat nödvändiga handlingar och dokument till beställaren, inklusive garantibevis, instruktioner för användning och skötsel samt andra relevanta dokumentationer.

  5. Besiktning har genomförts: En eventuell slutbesiktning eller avslutande inspektion har genomförts och parterna har kommit överens om resultatet. Eventuella brister eller felaktigheter som upptäcks under besiktning måste ha åtgärdas.

  6. Garantiperioden har löpt ut: Garantiperioden, om det finns en sådan enligt avtalet, har löpt ut utan att det har framkommit väsentliga fel eller brister som entreprenören är skyldig att rätta till.

När dessa kriterier är uppfyllda och alla nödvändiga överlämnanden och besiktningar har genomförts enligt avtalet, anses entreprenaden vara avslutad enligt AB04. Det är viktigt att parterna kommunicerar och samarbetar för att genomföra en smidig avslutning av entreprenaden och följer de specifika bestämmelser som fastställts i kontraktet. 

 

bottom of page