top of page
Renovations

Vilka är de tre vanligaste entreprenadformerna?

Inom bygg- och entreprenadrätten är generalentreprenad, totalentreprenad och delad entreprenad de tre mest vanligt förekommande entreprenadformerna. I en generalentreprenad tar generalentreprenören på sig ansvaret för hela projektets genomförande, inklusive samordning av underentreprenörer. Totalentreprenad innebär att entreprenören ansvarar för alla aspekter av projektet, från design till färdigställande. Vid delad entreprenad delas ansvaret mellan beställaren och entreprenören för olika delar av projektet. Valet av entreprenadform påverkar hur ansvar och arbetsfördelning struktureras under projektets gång.

 

bottom of page