top of page
Renovations

Vilken entreprenadform är bäst?

Valet av den bästa entreprenadformen beror på flera faktorer, såsom projektets natur, omfattning, komplexitet, beställarens behov och preferenser, samt de inblandade parternas erfarenheter och resurser. Det finns ingen "bästa" entreprenadform som passar alla situationer, utan valet bör grundas på en noggrann analys av projektets specifika förutsättningar. Det är också viktigt att överväga eventuell lagstiftning, regler och standardavtal som är relevanta för bygg- och entreprenadsammanhang.

 

bottom of page