top of page
Renovations

Vem har funktionsansvar vid delad entreprenad?

Vid en delad entreprenad är det vanligt att varje entreprenör har funktionsansvar för de delar av projektet som de är ansvariga för. I en delad entreprenad är det beställaren som är byggherren och som anlitar olika entreprenörer för olika delar av projektet. Varje entreprenör har ansvar för sitt specifika arbetsområde att olika entreprenörer tar ansvar för olika delar eller faser av projektet. 

I de fall beställaren tillhandahållit den tekniska lösningen ansvarar emellertid den för det. Om beställaren föreskriver en teknisk lösning som inte är fackmässig ligger det på entreprenören att avråda från lösningen. Om beställaren kan förväntas inneha särskild kunskap avseende de tekniska lösningarna är entreprenörens avrådandeskyldigheten inte lika strikt, liksom för det fall lösningen inte uppenbart innebär avsteg från fackmässigt utförande.

 

bottom of page