top of page
Renovations

Vilka regler tillämpas vid en entreprenad?

Vid en entreprenad tillämpas olika regler och bestämmelser för att reglera förhållandet mellan beställaren och entreprenören, samt hur projektet ska genomföras. Dessa regler varierar beroende på entreprenadform och avtalsvillkor. Ett exempel på en regel är entreprenadavtal. Detta huvuddokument fastställer arbetsomfattning, pris, tid, kvalitetskrav och riskfördelning. Standardavtal är ett annat exempel som inkluderar AB 04, ABT 06 och ABS 18, som beskriver generella bestämmelser och klausuler för entreprenader.

 

bottom of page