top of page
Renovations

Vad är entreprenadrätt?

Entreprenadrätt är den rättsliga gren som reglerar avtal och rättigheter mellan entreprenörer och beställare i samband med bygg- och anläggningsprojekt. Det är en del av affärsjuridiken och fokuserar på de juridiska aspekterna av entreprenadavtal, som är avtal där en part (entreprenören) åtar sig att utföra arbete eller leverera en färdig produkt åt en annan part (beställaren) mot betalning.

Entreprenadrätten behandlar frågor som avtalsvillkor, ansvar, garantier, försäkringar, ändringar i projektet, förseningar, prisjusteringar och tvister som kan uppstå under byggprocessen. Den kan också involvera olika standardavtal och bestämmelser som är utformade för att hantera vanliga situationer inom entreprenadbranschen.

Eftersom byggprojekt ofta är komplexa och involverar flera parter, är entreprenadrätten viktig för att säkerställa att alla inblandade följer avtalade regler och skyldigheter samt för att lösa eventuella tvister som kan uppstå under projektets gång eller efter dess avslut.

bottom of page