top of page
Renovations

Vad är ABT 06?

"ABT 06" är förkortningen för "Allmänna bestämmelser för totalentreprenader 06." Det är standardiserade avtalsvillkor som reglerar förhållandet mellan beställare och entreprenör vid totalentreprenader inom byggbranschen. ABT 06 innehåller regler för ansvar, betalning, tidsschema och andra aspekter av totalentreprenadsamarbetet. Användningen av ABT 06 är frivillig och avtalsvillkoren kan anpassas.

 

bottom of page