top of page
Renovations

Vad är skillnaden mellan AB 04 och ABU 07?

Inom entreprenadrätten är AB 04 och ABU 07 olika standardavtal inom bygg- och entreprenadsektorn i Sverige. Dessa avtal reglerar olika aspekter av entreprenader och entreprenadkedjan. 

Här är några huvudsakliga skillnader mellan AB 04 och ABU 07:

Omfattning och fokus:

  • AB 04: Fokuserar på entreprenader där huvudentreprenören har avtal med beställaren för att utföra arbetet. Det reglerar förhållandet mellan huvudentreprenören och beställaren.​

  • ABU 07: Reglerar förhållandet mellan huvudentreprenören och underentreprenören. Det används när huvudentreprenören kontrakterar arbete till en underentreprenör.

​Ansvar och förpliktelser:

  • AB 04: Reglerar entreprenörens och beställarens rättigheter och skyldigheter, inklusive ansvarsfördelning, utförande av arbete och betalning. 

  • ABU 07: Fastställer villkor och förhållandena för underentreprenören, inklusive krav på utförande, betalning och eventuella ansvarsfördelningar mellan huvudentreprenören och underentreprenören. 

Kontext:

  • AB 04: Används i förhållande mellan beställaren och huvudentreprenören vid utförande av huvudentreprenaden. 

  • ABU 07: Tillämpas i förhållande mellan huvudentreprenören och underentreprenören vid utförande av arbete som är outsourcat till underentreprenören. 

Dessa avtal kompletterar varandra inom entreprenadkedjan och reglerar förhållandet mellan olika parter. AB 04 hanterar huvudentreprenadkontraktet mellan beställaren och huvudentreprenören medan ABU 07 reglerar kontraktet mellan huvudentreprenören och underentreprenören. De säkerställer tydlighet och överensstämmelse med lagar och bestämmelser inom branschen för att minska risken för tvister och för att främja ett korrekt genomförande av arbete mellan parterna i entreprenadkedjan.

bottom of page