top of page
Renovations

Vad är skillnaden mellan AB 04 och ABU 07?

Inom entreprenadrätten är AB 04 och ABU 07 olika standardavtal inom bygg- och entreprenadsektorn i Sverige. Dessa avtal reglerar olika aspekter av entreprenader och entreprenadkedjan. 

​​​

Dessa avtal kompletterar varandra inom entreprenadkedjan och reglerar förhållandet mellan olika parter. AB 04 hanterar huvudentreprenadkontraktet mellan beställaren och huvudentreprenören medan ABU 07 reglerar kontraktet mellan huvudentreprenören och underentreprenören. De säkerställer tydlighet och överensstämmelse med lagar och bestämmelser inom branschen för att minska risken för tvister och för att främja ett korrekt genomförande av arbete mellan parterna i entreprenadkedjan.

bottom of page