top of page
Renovations

Hur går en delad entreprenad till?

En delad entreprenad innebär att ett byggprojekt delas upp i separata entreprenader som utförs av olika entreprenörer. Entreprenadformen innebär således att beställaren själv är byggherre och tecknar avtal med varje entreprenör. Detta tillvägagångssätt gör att beställaren får mer kontroll och frihet att själv bestämma hur entreprenaden skall utföras. 

 

bottom of page