top of page
Renovations

Om det finns motstridiga uppgifter i avtalsunderlaget, vad gäller först - ritning eller text?

I entreprenadsammanhang är det vanligtvis text som går före  ritningarna . Det betyder att vid motstridiga uppgifter kring kontraktshandlingarna är det text som har företräde.

Det är viktigt att ritningar och text kompletterar varandra på ett konsekvent sätt. Eventuella inkonsekvenser eller oklarheter mellan ritningar och text bör hanteras och klargöras i avtalet eller projektdokumentationen. Samarbete mellan tekniska experter och juridiska rådgivare är ofta nödvändigt för att säkerställa att både ritningar och text är korrekta, ömsesidigt överensstämmande och fullständiga.

Ritningar är ofta mer precisa när det gäller att kommunicera tekniska detaljer och dimensioner i ett projekt. De ger en visuell representation av hur olika komponenter ska placeras och samverka. Texten i beskrivningar och specifikationer kan förtydliga dessa ritningar genom att ge ytterligare information om material, metoder, kvalitetskrav och andra tekniska aspekter. I entreprenadsammanhang är det vanligtvis text som går före ritningar. Det betyder att vid motstridiga uppgifter i kontraktshandlingarna är det text som har företräde. Detta gäller om inte omständigheterna uppenbarligen föranleder annat.

 

bottom of page