top of page
Renovations

Vem har ytterst ansvar vid en totalentreprenad?

Vid en totalentreprenad är det den totalentreprenör som har det yttersta ansvaret för projektet. Totalentreprenören tar på sig både utformnings- och genomförandeansvaret för hela byggprojektet. Det innebär att totalentreprenören inte bara utför arbetet utan också ansvarar för att designa och planera projektet enligt beställarens krav och behov.

Totalentreprenören har ansvaret för att samordna olika delar av projektet, inklusive anlitande och styrning av eventuella underentreprenörer, leverantörer och specialister. De ska se till att projektet genomförs enligt avtalet och att det uppfyller beställarens förväntningar och krav på funktion, kvalitet och tidsschema.

bottom of page