top of page
Renovations

Vilken lag grundar sig AB 04, ABT 06 och ABS 18 på?

"AB 04," "ABT 06," och "ABS 18" är standardiserade avtalsvillkor som är utarbetade av Svensk Byggtjänst, en organisation som är specialiserad på att skapa och tillhandahålla standardavtal och tekniska anvisningar för bygg- och anläggningsbranschen i Sverige. Dessa avtalsvillkor är inte direkt baserade på en särskild lag, men de är utformade för att vara i enlighet med svensk entreprenadrätt och bygger på relevant lagstiftning och praxis inom området.

De standardavtal som Svensk Byggtjänst utvecklar, såsom AB 04, ABT 06 och ABS 18, har till syfte att ge en grundläggande struktur och riktlinjer för entreprenadavtal och att hjälpa parterna att undvika oklarheter och tvister genom att reglera viktiga aspekter av samarbetet. 

 

bottom of page