top of page
Renovations

Vad är skillnaden mellan utförandeentreprenad och totalentreprenad?

Entreprenadformerna skiljer sig främst i graden av ansvar och involvering. Utförandeentreprenaden fokuserar främst på att genomföra arbete baserat på redan etablerade planer medan totalentreprenaden innebär en mer omfattande roll för entreprenören,  som inkluderar både design och utförande av arbetet. Valet mellan dessa former beror på projektets omfattning, beställarens preferenser och behovet av ansvarsfördelning mellan parterna. 

 

bottom of page