top of page
Renovations

Vilken lag grundar sig entreprenadrätten på?

Entreprenadrätten grundar sig på en kombination av olika rättsområden och principer inom affärsjuridik och avtalsrätt. Det är inte enbart kopplat till ett specifikt lag utan snarare en sammanställning av lagar, rättsfall och avtalsprinciper som reglerar entreprenörsavtal och entreprenörsverksamhet.

Entreprenadrätt regleras ofta genom användningen av standardavtal. Standardavtal inom entreprenad är utformade för att ge en grundläggande och standardiserad struktur för hur förhållandet mellan entreprenören och beställaren ska regleras under ett byggprojekt eller en entreprenad. Dessa avtal inkluderar vanligtvis bestämmelser som täcker olika aspekter av projektet, såsom arbetsomfattning, betalning, ansvar, tidplaner och mycket mer. Vanliga standardavtal är t.ex. ABT 06, AB 04, ABS 18, ABK 09.

 

bottom of page